Regjistrimi i punëtorëve

Edito ID Emri Mbiemri Llogaria bankare Paga bazë Pagesa për orë Avanci Data Fshij
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020
000001 Filan Fisteku 0001 1234 5678 0010 €650.00 Pagesa për orë Avanci 01/01/2020